หน้าแรก แท็ก CM Multisports

แท็ก: CM Multisports

Singha Chiangmai Duathlon Presented by MAMA

21 พฤษภาคม เวลา 5:00 - 12:00 ลานจอดรถ P3, อุทยานหลวงราชพฤกษ์-พืชสวนโลก เชียงใหม่ รับเสื้อและ BIB ได้เช้าวันแข่ง เวลา 05:00 น.

ทวิกีฬาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CW-X Chiang Mai Duathlon#2

ทวิกีฬาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CW-X Chiang Mai Duathlon#2 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 59 นี้ ณ ไร่เกษตรแม่เหียะ Start 7.00 am Standard distance : Run 4 km—->Bike 40 km—->Run 8 km Sprint distance : Run 2 km—->Bike 20 km—->Run 4 km