Singha Fun Ride Fun Run 2016 (สิงห์ ปั่นไปแบกไป)

1
2184

27 สิงหานี้ พบกัน ตั้งแต่8.00-15.00
Fun Ride Fun Run  ไม่พร้อมปั่นให้แบก ไม่พร้อมแบกก็ปั่น รอบละ4km.
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai

 

ราคาค่าสมัครแข่งขัน
ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ค่าสมัคร ราคา 450 บาท

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  ค่าสมัคร ราคา 600 บาท

 

รุ่นที่เปิดรับสมัคร และการแข่งขัน

ชาย

– ชายอายุไม่เกิน 18 ปี

– ชายทั่วไป

– ชายอายุ 30-39 ปี

– ชายอายุ 40-49 ปี

– ชายอายุ 50-59 ปี

– ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

หญิง

– หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี

–  หญิงทั่วไป

– หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

ประเภททั่วไป 

– Fun Ride Fun Run

* หมายเหตุ : 1 รอบสนาม เท่ากับ 4 กิโลเมตร

 

ของที่ระลึก

*** ผู้สมัครจำนวน 300 ท่านแรกที่สมัครเข้ามาจะได้รับเสื้อ Singha Jersey 2016 Limited Edition ***

รางวัลประจำการแข่งขัน ( แยกตามรุ่น )

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน

*หมายเหตุ : รุ่น Fun Ride Fun Run จะได้รับเหรียญรางวัลท่านละ 1 เหรียญ

*หมายเหตุ : กรณีรุ่นแข่งขันใดมีผู้สมัครแข่งขันไม่ครบ 10 คน ทางผู้จัดขอลดเงินรางวัลตามสัดส่วนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

*หมายเหตุ : เงินรางวัลที่แจ้งไว้ ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

13.00-18.00 น.  นักกีฬาสามารถมารับหมายเลข และของที่ระลึกได้ ณ จุดลงทะเบียน ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

6.00-8.30 น.      นักกีฬาสามารถรับหมายเลขได้ตามกำหนดเวลา

9.00 น.                เริ่มการแข่งขันรุ่น Fun Ride Fun Run

10.00 น.              เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุไม่เกิน 18 ปี

เริ่มการแข่งขัน รุ่นหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี

เริ่มการแข่งขัน รุ่นหญิงทั่วไป

เริ่มการแข่งขัน รุ่นหญิง 30 ปีขึ้นไป

เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 30-39 ปี

เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 40-49 ปี

เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 50 -59 ปี

เริ่มการแข่งขัน ชายทั่วไป

 

ผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในเส้นทางแข่งขันระยะทาง 4 กม.ที่อัดแน่นไปด้วยความสนุก โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้ดึงทักษะที่มีอยู่มาใช้แบบเต็มรูปแบบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.singhapark.com

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/singhafunridefunrun/videos/909585985831473/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

 

สมัตรเข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อมูลจาก : www.singhapark.com

:สิงห์เมาเท่นไบค์ by Mev9

Facebook Comments

Comments are closed.