Google เปลี่ยนหน้าโฮมเพจรำลึกถึง “อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ” ผู้เขียน “มานะ มานี ปิติ ชูใจ”

11-3-2559 11-19-16

วันที่ 11 มี.ค. 59 เว็บไซต์ Google เปลี่ยนหน้าโฮมเพจ ในโอกาสครบรอบวันเกิด 85 ปี อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ระดับ 8 สาขาวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไป จากผลงานเขียนเรื่อง “มานะ มานี ปิติ ชูใจ ” ที่ใช้เป็นแบบเรียนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนประถมทั่วประเทศ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 – 2537 อันเป็นผลงานซึ่งเป็นที่ยกย่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

manee1
ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการ จะยกเลิกแบบเรียนภาษาไทยชุด มานะ มานี ปิติ ชูใจ ไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2537 เนื่องด้วยเนื้อหาที่ไม่ทันต่อยุคสมัย แต่หลังจากนั้น 8 ปี ทางนิตยสารอะเดย์ นำเรื่องราวมานะ มานี ปิติ ชูใจ ในวัยเติบใหญ่ ที่เขียนโดยอาจารย์รัชนี มาจัดพิมพ์เป็นพ็อกเกตบุ๊ก โดยใช้ชื่อทางช้างเผือก ซึ่งจัดเป็นหนังสือขายดีในเวลานั้น

169401 169402

นอกจากนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย นครเมลเบิร์นเครือรัฐออสเตรเลียยังขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อนำแบบเรียนชุด มานะ มานี ปิติ ชูใจ ของอาจารย์รัชนี ไปใช้เป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยของศูนย์ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน

เกิด รัชนี อัมพานนท์
11 มีนาคม พ.ศ. 2473
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ถึงแก่กรรม 15 เมษายน พ.ศ. 2557 (84 ปี)
โรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพมหานคร
จบจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ, ศึกษานิเทศก์,
ครูภาษาไทย, นักประพันธ์
เป็นที่รู้จักจาก ผู้เขียนเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย
ระหว่างปี 2521 – 2537
คู่สมรส มงคล ศรีไพรวรรณ
บุตร พงษ์ธร ศรีไพรวรรณ
พรพรรณ ศรีไพรวรรณ
รางวัล รางวัลนราธิป ประจำปี 2556

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี รัชนี ศรีไพรวรรณ – วิกิพีเดีย

Facebook Comments

Comments are closed.