CMRU Cycling 2018

1
430CMRU Cycling 2018

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

“CMRU Cycling 2018” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ตลอดจนศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการสร้างเสริมสุข ภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดหา รายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

เส้นทางปั่น

ของที่ระลึก


กติกาการแข่งขัน
– การแข่งขันแบบ Track Race โดยใช้กฎการแข่งขันแบบ Criterium ไม่มีการให้คะแนนต่อรอบ
– กำหนดให้จัดอันดับผู้ชนะเลิศ 5 อันดับจากการสปริ้นท์เข้าเส้นชัย
– นักกีฬาที่ถูกน็อครอบต้องออกจากการแข่งขัน และไม่ได้รับการจัดอันดับ
– กรณีนักกีฬาที่ถูกคัดออกแล้วแต่ยังไม่สามารถออกจากสนามได้ ต้องหลีกให้ทางรถนักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขันอยู่
– กรณีมีอุบัติเหตุในสนาม ธงเหลือจะถูกยกขึ้น การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
– ใช้ซิฟทรานสปอนเดอร์และระบบ Photo Finish ในการตัดสินผู้ชนะ
– การประกาศผลการแข่งขันจากกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
– การประท้วงผลการตัดสินจะต้องทำการประท้วงต่อคณะกรรมการหลังจากจบรุ่นการแข่งขันนั้นๆ ภายในเวลา 20 นาที หลังจากการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกันจำนวน 2,000 บาท (*หากการประท้วงไม่เป็นผล จะไม่คืนเงินประกัน)
– นักกีฬาทุกคนต้องสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขันและขณะทำการซ้อมในสนาม
– ความเสียหายอันใดที่เกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
– ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าแข่งขัน
– ผู้เข้าแข่งขัน หลังจากที่ได้รับป้าย BIB และป้ายเบอร์แล้ว จะต้องมาเตรียมตัวในบริเวณปล่อยตัวก่อนเวลาการแข่งขันของรุ่นตัวเองก่อนการแข่งขันเป็นเวลา 30 นาที
– ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในบริเวณงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ในกรณีที่ถึงเวลาแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่มารายงานตัว ถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการลงแข่ง
– ห้ามใช้แอร์โรว์บาร์ ในทุกรุ่นการแข่งขัน
– รถจักรยานเสือภูเขา มีโช้คหน้า ห้ามใช้ตะเกียบ

ค่าสมัคร
450 บาท ทุกระยะ

* *รับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถได้ที่หน้างานในวันแข่งขัน **

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
1. เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า
2. เวลา 07.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
3. กำหนดการ เนื่องจากแข่งขันเป็นรอบ (ไคทีเรี่ยม) การแข่งขันจึงแข่งให้จบทีละรุ่น
4. ลำดับการแข่งขัน
– เสือภูเขา ประชาชนทั่วไปหญิง
– เสือหมอบ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
– เสือหมอบ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
– เสือหมอบ อายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย
– เสือหมอบ ประชาชนทั่วไป หญิง
– เสือภูเขา ประชาชนทั่วไป ชาย
– เสือหมอบ ประชาชนทั่วไป ชาย
– เสือหมอบ ประชาชนทั่วไป (OPEN)
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ได้ในเวลาทำการ. วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00-16:00
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
TEL. 089-191-1187 (คุณ Chok) 065-476-7471 ( แผนกประชาสัมพันธ์ 42one95 )
E-MAIL  : [email protected] ( แผนกประชาสัมพันธ์ 42one95 )
www.cmru-cycling.com

 

ที่มา : www.cmru-cycling.comCMRU Cycling 2018

 

Facebook Comments

Comments are closed.