จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

1
777

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนคันคลองชลประทาน จนถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเข้าสู่เส้นทางจักรยานที่เรียกว่า “เส้นทางมงคล ทรงจักรยาน” ระยะทาง 6 กิโลเมตร จากนั้นจะย้อนกลับถนนคันคลองชลประทาน มาสิ้นสุดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา รวมระยะทางทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด

โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือ www.chiangmai.go.th/bikeunairak2018

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“เส้นทางมงคล ทรงจักรยาน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2556

ในโอกาสดังกล่าว หลังจากเสร็จพระราชกรณียกิจประจำวัน ได้เสด็จฯ มาทรงจักรยานเพื่อออกกำลังพระวรกาย บริเวณพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นต้นมา ประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าว ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น ในการออกกำลังกาย เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง ตลอดจนใช้เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ จนถึงปัจจุบัน

เส้นทางเริ่มต้น จากวงเวียนราชพฤกษ์ ตามแนวรั้วด้านนอกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง , ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ , แยกวัดสวนพริก , หน่วยพิทักอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุยที่ 4 แม่แหะ เข้าภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และคณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ลิ้งสมัครแบบปกติจะอยู่ด้านบนในข้อความ
ส่วนตรงนี้เป็นทางลัดจะข้ามขั้นตอนการเลือกต่างๆ ให้ไปยังขั้นตอนการ “กรอกใบสมัคร” ดูตรงกับประเภทสัญชาติด้วยนะครับ ปล. สำหรับปั่นส่วนภูมิภาคครับ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตรงนี้

 

ที่มา : www.chiangmai.go.th

Facebook Comments

Comments are closed.