วันนี้คุณปั่นจักรยานแล้วหรือยัง?

"จักรยาน" พาหนะในชีวิตประจำวันอันแสนเรียบง่าย ในวันที่เราไม่ต้องเร่งรีบ (หรือเร่งรีบบางครั้ง)
สำหรับเดินทาง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ ต่อยอดไปจนถึงการแข่งขันกีฬา เป็นนักกีฬามืออาชีพ-สมัครเล่น ไม่ว่าจะใช้จักรยานในรูปแบบใด ในทุกครั้งสเน่ห์ของจักรยานไม่เคยลดลงเลย แม้จะผ่านยุคสมัย เทคโนโลยีเกี่ยวกับจักรยานก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงมี ...

อ่านต่อ