(แจ้งยกเลิก) BMQT จัดการอบรม พัฒนาทักษะการขี่จักรยานถนนเพื่อการแข่งขัน(เสือหมอบ)

BMQT จัดการอบรม  (แจ้งยกเลิก)

เนื่องจากผู้จัดยังไม่พร้อม จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด หากพร้อมแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ

ขอขอบพระคูณที่ติดตามและช่วยแชร์กิจกรรมครับ #จักรยานเชียงใหม่.com
พัฒนาทักษะการขี่จักรยานถนนเพื่อการแข่งขัน(เสือหมอบ)
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 08:00-16:00น.
โรงแรม ศิรินาถ การ์เด้นท์ เชียงใหม่
(มีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ)  โดยวิทยากร อ.ปราจิน รุ่งโรจน์

เปิดรับสมัครผู้สนใจ
ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 2เมษายน 2559
ติดต่อสมัคร : Inboxของเพจนี้ หรือ โทร.0981258195

อัตตราค่า เข้าฝึกอบรม 2,500 บาท/ท่าน(จำนวนจำกัด)
มีอาหารกลางวัน,อาหารว่าง2เบรค-น้ำดื่ม/ขนม/ผลไม้(ภาคปฏิบัติ)


อาจารย์ปราจิน รุ่งโรจน์
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
ปัจจุบัน เป็นโค้ชทีมจักรยานโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ข้าราชการครูเกษียณสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี,
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา,
ที่ปรึกษาชมรมจักรยานชลบุรี และ
เลขาฝ่ายเทคนิคฝึกขี่จักรยานเพื่อความปลอดภัย
“โครงการรณรงการใช้เส้นทางจักรยานในจังหวัดชลบุรี

อาจารย์ปราจิน รุ่งโรจน์มีคติประจำใจที่ว่า ” ชัยชนะไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่ทุกสิ่งทำเพื่อชัยชนะ” ผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยว
ชาญหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจักรยานและแอโรบิคแด๊นซ์

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงได้เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาภิราม
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และในปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายเข้ามารับราชการครูที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีซึ่งต่อมา
เปลี่ยน เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
โดยมีหน้าที่สอนวิชาการจัดการกีฬาเบื้องต้น วิชาการบริหารและการจัดการกีฬา วิชาการจัดการแข่งขันกีฬา วิชา
จักรยาน และวิชาแอโรบิคแด๊นซ์ และทำหน้าที่โค้ชจักรยานของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

จากพื้นฐานทางด้านจักรยานที่อาจารย์รักและทำมาได้ดีโดยตลอด ดังประวัติทางด้านนี้ คือเป็นนักกีฬาจักรยานตัวแทน
เขตเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติหลายครั้ง เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้งเช่น เอ
เชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 7 ประเทศอิหร่าน กีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ และได้รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญ
ทองแดง จาก ทีม 100 กิโลเมตร ทีมไทม์ไทรอัล ทีมเปอร์ซูท 4000 เมตร และแมสตารท์ 4800 เมตร
จากการแข่งขันครั้งนี้ และมีโอกาสได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 21 มอนทรีล ประเทศแคนนาดา ประสบการณ์
ทางด้านการเป็นโค้ชกีฬา เคยเป็นโค้ชจักรยานทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 16 ณ ประเทศมาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ตามลำดับ ทางด้านจักรยานเสือภูเขาและจักรยานทางไกล ก็ได้รางวัลถ้วยพระราชทานมาหลายรางวัล
จากการแข่งขัน เช่นแชมป์จักรยานเสือภูเขา(MTB) ประเภทครอสคันทรีการแข่งขันเสือภูเขานานาชาติเขื่อนภูมิ
พล 5 ปีซ้อน(/545-2549 )รุ่น 45-50 ปี แชมป์จักรยานทางไกล “Tour of EGAT 2005” และอื่น ๆ

อีกมากมาย
นอกจากนี้ การรับเครื่องราชเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 7 จากพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทาน ให้แก่นายปราจิน รุ่งโจน์ ประกอบพิธีรับพระราชทานในวันที่ 17 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ อิน
ดอร์สเตเดี่ยม โดยฯพณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชุมพล ศิลปะอาชา ก็นับว่าเป็นความ
สำเร็จที่สำคัญอีกอย่างของอาจารย์ ปราจิณ รุ่งโรจน์อีกอย่างหนึ่งด้วย

ประวัติด้านกีฬา
อดีตเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย (2517-2522)
ซีเกมส์ ครั้งที่ 9 มาเลเซีย (2519)
เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 7 – 8 (ประเทศอิหร่าน2517 – ประเทศไทย 2521)
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 21 มอลทรีล ประเทศแคนนาดา(2519)
โค้ชจักรยานทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 16 ณ ประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์
แชมป์ถ้วยพระราชทาน(พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี)จักรยานเสือภูเขาจอมบึงเสือภูเขา 12 ปีซ้อน
(2535 – 2547 )
แชมป์จักรยานเสือภูเขาถ้วยพระราชทานเจ้าฟ้าชายฯ 2 ปี ซ้อนรายการ”โรตารี่เสือภูเขา”
แชมป์จักรยานเสือภูเขาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสวนสัตว์เปิดเขา
เขียว
แชมป์จักรยานเสือภูเขาถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2547-2548 )
แชมป์จักรยานเสือภูเขานานาชาติเขื่อนภูมิพล 5 ปีซ้อน(2545-2549 )รุ่น 45-50 ปี
แชมป์จักรยานทางไกล “Tour of EGAT 2005”

Facebook Comments

Comments are closed.