เดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 22

1
349

 

“เดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ” ครั้งที่ 22 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2561

>>> สมัครที่นี่ <<<

สามารถสมัครได้ที่หน้างานได้เลย  และท่านที่สมัครและชำระเงินแล้ว

ให้ไปรับเสื้อที่คุณมะขามป้อม 099-2643553

ในวันที่ 1 ธค.61 เวลา 12.00 – 17.00 น. 

 

รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer details)
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนมูลเมือง เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 041-3-71894-5
ชื่อบัญชี นายบุญชิน สาวะมูล และนางสาวจิราพร รัตนสกุลรัตน์
โอนแล้วกรุณาถ่ายใบสลิปการโอน แจ้งไปที่ คุณจิราพร โทร.0992643553
เงื่อนไขการปั่น (Spinning Conditions)
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานอย่างเคร่งครัด
Participants must strictly listen to and follow the instructions of the team.
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่น
Participants must not do anything. That causes harm to yourself and other participants.
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
Participants must have a strong body and be well prepared.
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
Participants must strictly respect traffic rules.

ที่มา : ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่

Facebook Comments

Comments are closed.