ปั่นพิชิตดอยปุย ลุยดอยสุเทพ (เสือภูเขาทางเรียบ)

1
2889

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน ปั่นพิชิตดอยปุย ลุยดอยสุเทพ 2017 (เสือภูเขาทางเรียบ)

วัน อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 05.00น.  สวนสัตว์เชียงใหม่

18767881_10155290822156054_6404934194557205854_n

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน และปลูกฝังเยาวชนให้สนใจการกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เป็นการลดมลพิษและทำให้สุขภาพแข็งแรง
4. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาจักรยานให้ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศในอนาคตทุกวัย
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของหน่วยราชการต่าง ๆ องค์กรเอกชน ชมรม และประชาชนทุกเพศทุกวัย

รายละเอียดกิจกรรม
ประเภทเสือภูเขาทางเรียบ ชาย ระยะ 14 กิโลเมตร มีทั้งหมด 8 รุ่น
เสือภูเขาทางเรียบประเภทชาย ระยะทาง 14 กิโลเมตร
ลำดับ รหัสรุ่น รุ่นการแข่งขัน รางวัล
1 O Open ทั่วไปชายไม่จำกัดอายุ 1-5 ถ้วยเกียรติยศ  (มีเหรียญและอาหาร เครื่องดื่ม บริการ )
2 A1 เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
3 A2 เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
4 A3 รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
5 A4 รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
6 A5 รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
7 A6 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
8 A7 รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรมขึ้นไป ชาย 1-5 ถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือภูเขาทางเรียบ หญิง ระยะ 14 กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 รุ่น
เสือภูเขาทางเรียบประเภทหญิง ระยะทาง 14 กิโลเมตร
ลำดับ รหัสรุ่น รุ่นการแข่งขัน รางวัล 
1 O Open ทั่วไปหญิงไม่จำกัดอายุ 1-5 ถ้วยเกียรติยศ  (มีเหรียญและอาหาร เครื่องดื่ม บริการ )
2 B1 เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
3 B2 เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
4 B3 รุ่นอายุ 30-39 ปี หญิง 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
5 B4 รุ่นอายุ 40-49 ปี หญิง 1-5 ถ้วยเกียรติยศ
6 B5 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป หญิง 1-5 ถ้วยเกียรติยศ

กำหนดการจัดกิจกรรมรุ่น
เวลา 05.00 น. – 07.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขผู้แข่งชัน ณ บริเวณทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่
เวลา  07.15 น. ประธานการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อ ประธานในพิธี และประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี ปล่อยตัวนักกีฬาในแต่ละรุ่น
เวลา 11.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน
เวลา 11.15 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

รายละเอียดและช่องทางการรับสมัคร
1. ลงทะเบียนรับสมัครตามใบสมัครที่ฝ่ายจัดการแข่งขันออกให้
2. ลงทะเบียนสมัครในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เวลา 8.30 น. – 20.00 น.
3. ลงทะเบียนสมัครเช้าวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป  ปล่อยตัว 07.00น
หมายเหตุ ไม่มีค่าสมัคร


ที่มา : cmprice.com
ช่องวีทีวีชาแนล วีทีวีเคเบิลทีวี

Facebook Comments

Comments are closed.