ปั่นพิชิตยอดดอยม่อนเงาะ ครั้งที่ 2

กิจกรรม “ปั่นพิชิตยอดดอยม่อนเงาะ ครั้งที่ 2”
ร่วมปั่นพิชิตเส้นทางแห่งขุนเขา ระยะทาง 45 กิโลเมตร ความสูง 1,425 เมตร จากระดับน้ำทะเล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
2. นักปั่นจักรยานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
3. นักปั่นจักรยานต้องเซ็นยินยอมไม่เอาผิดกับทางผู้จัดใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ใดๆ กับตัวนักปั่นจักรยาน

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท โดยจักรยานที่ร่วมกิจกรรมต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องติดป้าย หรือเบอร์ที่หน้ารถให้มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค หรืออันตรายต่อผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากกิจกรรมทันที
5. การตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรม ถือเป็นอันสิ้นสุด

บริการ
1. อาหารเช้า และอาหารกลางวัน (สำหรับนักปั่น)
2. มีการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
3. บริการรถรับ-ส่ง ผู้ติดตามนักปั่น ขึ้นไปชมทะเลหมอกบนยอดดอยม่อนเงาะ
4. บริการรถบรรทุก พานักปั่นลงจากยอดดอย

จุดปล่อยตัว บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการ
04:30น. – 06:00น. ลงทะเบียน ***(300 ท่านแรก ได้รับเป้จักรยาน พิชิตดอยม่อนเงาะ)
06:00น. พิธีเปิดงาน
06:15น. ปล่อยตัวนักกีฬา
14:00น. พิธีปิดกิจกรรม ณ ลานกางเต๊นท์ ยอดดอยม่อนเงาะ (เวลาอาจปรับตามความเหมาะสม)

การรับมอบเหรียญผู้พิชิต
มอบให้สำหรับนักปั่นที่สามารถปั่นเข้าถึงเส้นชัย ณ ยอดดอยม่อนเงาะ อันดับ 1 – 300

การมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
1.นักปั่นชาย ที่สามารถปั่นพิชิตยอดดอยม่อนเงาะ อันดับที่ 1-10 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ตามลำดับ
2.นักปั่นหญิง ที่สามารถปั่นพิชิตยอดดอยม่อนเงาะ อันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ตามลำดับ

>> กดสมัครอนไลน์ที่นี่ <<

การชำระเงินค่าสมัคร

ค่าสมัคร ท่านละ 150 บาท ชำระโดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีร่วม นายสงกรานต์ แก้วคำฟู ,น.ส.นภาภรณ์ นาธรรมเจริญ และ น.ส.กาญจนา วงศ์ฮ้อ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสแม่แตง บัญชีเลขที่ 876-0-36979-5

***หลังจากท่านได้โอนค่าสมัครเรียบร้อย ขอความกรุณาท่านส่งภาพถ่าย หลักฐานการชำระเงิน ผ่านหน้ายืนยันการชำระเงิน ด้านบน เพื่อแจ้งกับทางผู้ตรวจสอบสถานะ ทำการอัปเดทสถานะการชำระเงินของท่าน***

ที่มา : Gotomonngo

Facebook Comments

Comments are closed.