ประกวดออกแบบและจัดทำต้นแบบจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลกว่า 240,000 บาท

1
1937

โครงการประกวดออกแบบและจัดทำต้นแบบจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลกว่า 240,000 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร

โทร 053-999003 คุณธนพนธ์ เอื้อตระกูล 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร – องค์การมหาชน

Facebook Comments

Comments are closed.