งานปั่นอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ

1
406

งานปั่นอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อมาประดิษฐาน
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ปั่นจากเชิงบันไดนาควัดดอยขะม้อมาวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ระยะทาง 23.9 กิโลเมตร..


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานชมรมจักรยานตำบลมะเขือแจ้
คุณ.สังวร โทร : 089-7580764

 

Facebook Comments

Comments are closed.