กำหนดการวันซ้อมปั่นเสมือนจริง

1
632

กำหนดการวันซ้อมปั่นเสมือนจริง เชียงใหม่ (อัปเดท)
จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

  • โดยเริ่มต้นที่หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
  • ไปตามถนนคันคลองชลประทาน จนถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์
  • เข้าสู่เส้นทางจักรยานที่เรียกว่า “เส้นทางมงคล ทรงจักรยาน” ระยะทาง 6 กิโลเมตร
  • จากนั้นจะย้อนกลับถนนคันคลองชลประทาน มาสิ้นสุดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา รวมระยะทางทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสมัครเป็นจิตอาสาร่วมบริการน้ำดื่ม และด้านการจราจร สามารถสมัครได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3
อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5311-2607 ในวันและเวลาราชการ

 

อีกทั้งผู้ที่มีความประสงค์จะนำน้ำดื่มหรือผลไม้ไปบริการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปบริการได้ในจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ให้จำนวน 2 จุด

ได้แก่ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และ บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมซ้อมใหญ่พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยขอให้เตรียมความพร้อมของจักรยานให้เรียบร้อย การแต่งกาย สวมเสื้อจักรยานหรือเสื้อออกกำลังกาย สีเหลือง 

ซึ่งการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะแบ่งออกเป็นผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำ และผู้ที่ปั่นแบบครอบครัว รวมกลุ่มตามโซนที่เตรียมไว้ สังเกตจากป้ายขนาดใหญ่ตามจุดรวมพล เพื่อให้ผู้ควบคุมขบวนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงตามเส้นทางเสมือนจริง

โดยมีกลุ่มจักรยานจิตอาสาคอยดูแลในเรื่องของการปั่นจักรยานให้ไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

ที่มา : ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

และ ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กานติมา เชาว์ทอง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Facebook Comments

Comments are closed.