กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางดอยสุเทพ

0
1611

ช่วงเช้า วันเสาร์ที่30ก.ค.59 ช่วงเวลา 05.00-15.00น.

วางแผนเผื่อระยะเวลาในการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนศรีวิชัย ตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย-พระธาตุดอยสุเทพ

พ.ต.อ.ฐาปนพงษ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพรับเข็มนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยมีการนัดร่วมพลบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เดินขึ้นดอยไปรับเข็มบริเวณลานจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพฯ กิจเริ่มแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ถึง -15.00 น.จะมีนักศึกษาและผุ้ปกครองเดินทางไปส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะไม่ได้รับความสะดวก หากไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

 

ข้อมูลจาก :  กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์