ข่าวงานปั่น

ข่าวทั่วไป

มะเขือแจ้สะอาดปราศจากโฟม SAY NO TO FOAM

งานปั่นจักรยาน "มะเขือแจ้สะอาดปราศจากโฟม SAY NO TO FOAM" 25 กรกฏาคม 2561 ร่วมฉลองสองอาคารและเที่ยวงานดอยขะม้อแฟร์ของสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. นี้เป็นต้นไป ชมรมจักรยานทุกชมรมสมัครมาทางชมรมจักรยาน ต.มะเขือแจ้ ส่วนนักปั่นอิสระสมัครได้ที่เทศบาลมะเขือแจ้ *ผู้สมัครในส่วนของชมรมจักรยาน 200 ท่านแรกรับเสื้อยืดรณรงค์การ ลด ละ เลิก ใช้โฟม ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณสังวร (ประธานชมรมจักรยานมะเขือแจ้) โทร : 089-7580764 ที่มา...

กิจกรรม-ชวนปั่น