ข่าวงานปั่น

“Amazing ไทยเท่” ปั่นจักรยานไปชม นาขั้นบันได ที่ป่าบงเบียง

มีคนเคยบอกว่านาขั้นบันไดที่สวยที่สุดอยู่ที่ซาปาประเทศเวียดนาม และที่อูบุดบนเกาะบาหลี อย่าพึ่งเชื่อถ้าคุณยังไม่เคยไป "ป่าบงเปียง" เพียงแค่ 60 กม จากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่แม่แจ่มอำเภอเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จากอำเภอแม่แจ่มเดินทางต่อไปอีกแค่ 17 กม เราจะเจอกับบ้านป่าบงเปียง หมุ่บ้านเล็กๆของชาวเขาปกากะญอที่มีนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ด้วยวิวท้องทุ่งนาบนเนินเขาสูงบวกกับวิวเทือกเขาสลับซับซ้อน เกิดเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม "นาขั้นบันได" จะสวยที่สุดในช่วงปลายฤดูฝน ช่วงนี้นาข้าวกำลังเขียวขจีเรียงรายเป็นขั้นบันได กว้างไกลสุดสายตาไปตามเนินเขาไหล่เขา ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตัดกับขอบฟ้าสีคราม +++++ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ รวมกับ 55 Cycling Club...