ข่าวงานปั่น

CMU Charity Bike Ride 2018

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมปั่นจักรยานงาน CMU Charity Bike Ride 2018 (เปลี่ยนจากชื่อรายการเดิม CMU Bike Challenge) รายการ ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มช. ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย : สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ :  เพื่อขอรับบริจาคเงินโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จาก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักศึกษา...